neděle 16. listopadu 2008

Vzpomínky mrtvého harlekýna

Za živa jsme se živili pokrmy světců
a pili víno postříkané mědí
A když kolem šla a brala za ramena
slepotu večera snídali jsme tiše

Jsou hrdla hrdélka a prodlévání
na dlouhé chvíli
Přidánky dnů a suché hastrmani

A kde jé Strachotín a Strachůjov
dvě obce
kam jsme chodívali pěšky

Já mrtvy harlekýn
trvám i po smrti neochvějně na tom
že slunce zacházející za hory
je krásné

V cetkách se rozhostilo ticho
a ptáci splétají cůpky

Na poli kde se říká
na Dávném prosu
roste naše smrt a je to mařinka


Jan Skácel - sbírka Krajina s hlavou obrácenou zpátky


Žádné komentáře: